NORRA REAL JAZZEN

SCROLL down to get it in English!

NORRA REAL JAZZEN söndagen den 25 oktober 2020 kl. 14.00 – 18.00.

Plats: Norra Real Skola, Roslagsgatan 1, Stockholm

Biljetterna säljes ENDAST via SEB konto 5215 03 332 95 Hans Wetterberg eller SWISH 073-552 45 40!Pris 500 (femhundra) kronor/styck t.o.m. 20 oktober 2020. Scrolla längst ner på denna sida och anmäl Dig där med 3 informationer från Dig.

Biljetter beställda och betalade före den 31 augusti 2020 rabatteras med 100 (etthundra) kronor per biljett dvs Du betalar bara 400 (fyrahundra) om Du är ute i god tid. Om Du betalar via banken: Skriv i Meddelande till Adressaten: DITT EFTERNAMN + X antal biljetter (och ingenting annat). 

Om Du betalar genom SWISH: Sänd ett email att Du har gjort detta till hans.wetterberg@gmail.com

Om Du betalar via banken sänder Du med post en kopia på bankkvittot till MBM c/o Wetterberg Kungsholms Strand 185, 112 48 Stockholm. Glöm inte att skriva hur många biljetter Du köpt och till vilken adress biljetterna skall sändas. De sänds med post senast den 20 oktober 2020.

=========================================================================

NORRA REAL JAZZ No. 2 Sunday the 25th of October 2020 at 2 – 6 pm.

Venue: NORRA REAL SCHOOL, Roslagsgatan 1, Stockholm

PAYMENT VIA SEB bank account #5215 03 332 95 Hans Wetterberg or by SWISH 073-552 45 40!

Tickets are ONLY sold these 2 ways! Price 500 (fivehundred) crowns/ticket until the 20th of October 2020

Bank message from you: YOUR FAMILY NAME + X number tickets!

Ticket purchased and paid before 31st of August 2020 will get a discount of 100 (onehundred) crowns/ticket. You pay only 400 SEK/ticket IF YOU PAY IN GOOD TIME.

Bank message from you: YOUR FAMILY NAME + number of tickets! 

If you pay by SWISH: Send an email and inform about this to hans.wetterberg@gmail.com

If you pay by BANK: Send a copy of your bank receipt to MBM c/o Wetterberg, Kungsholms Strand 185, 112 48 Stockholm. Do not forget to write how many tickets you are buying and to which postal address you want us to send them. The tickets will be sent to you before the 20th October 2020.

        VÄLKOMMEN and KEEP SWINGIN’