Category Archives: Real Jazzen

NORRA REAL JAZZEN

SCROLL down to get it in English!

NORRA REAL JAZZ söndagen den 25 oktober 2020 kl. 14.00 – 18.00.

Plats: Norra Real Skola, Roslagsgatan 1, Stockholm

BETALNING SKER VIA SEB konto 5215 03 332 95 Hans Wetterberg.

Biljetterna säljes ENDAST på detta sätt! Pris 500 (femhundra) kronor/styck tom 20 oktober 2020. Scrolla längst ner på denna sida och anmäl Dig där med 3 informationer från Dig.

Biljetter beställda och betalda före den 15 september 2020 rabatteras med 100 (etthundra) kronor per biljett dvs Du betalar bara 400 (fyrahundra) om Du är ute i god tid. Då Du betalar via banken: Skriv i Meddelande till Adressaten: DITT EFTERNAMN + X antal biljetter (och ingenting annat).

Då Du betalat genom banken sänder Du med post en kopia av Ditt bankkvitto till MBM c/o Hans Wetterberg, Kungsholms Strand 185, 112 48 Stockholm. Glöm inte att skriva hur många biljetter Du köpt och till vilken adress biljetterna skall sändas. De sänds med post till Dig senast den 20 oktober 2020.

=========================================================================

NORRA REAL JAZZ Sunday the 25th of October 2020 at 2 – 6 pm.

Venue: NORRA REAL SCHOOL, Roslagsgatan 1, Stockholm.

PAYMENT VIA SEB bank account #5215 03 332 95 Hans Wetterberg. 

Tickets are ONLY sold this way! Price 500 (fivehundred) crowns/ticket until the 20th of October 2020.
Bank message from you: YOUR FAMILY NAME + X number of tickets! 

Tickets purchased and paid before 15th of September 2020 will get a discount of 100 (onehundred)/ticket. You pay only 400 SEK IF YOU BUY IN GOOD TIME.

After payment, please send a copy of your bank receipt to MBM c/o Wetterberg, Kungsholms Strand 185, 112 48 Stockholm. Do not forget to write how many tickets you are buying and to which postal address you want us to send them. They will be sent to you before the 20th October 2020.

 VÄLKOMMEN and KEEP SWINGIN’