RIDDARJAZZEN

SCROLL down to get it in English!
RIDDARJAZZEN XXI söndagen den 2 februari 2020 kl. 14.00 – 18.00
Plats: RIDDARHUSET, Gamla Stan,  Stockholm
BETALNING SKER VIA SEB konto 5215 03 332 95  Hans Wetterberg eller genom SWISH tel 073-552 45 40. Om Du betalar genom Swish skall Du sända ett email där Du skriver Ditt namn till hans.wetterberg@gmail.com där Du påpekar dagens datum då Du Swished. Biljetterna säljs ENDAST på dessa 2 sätt till ett pris av 500 kronor och sista försäljningsdag är 20 januari 2020.
Biljetterna säljs på 2 sätt via Internet och som ovan! Scrolla längst ner på denna sidan och anmäl Dig där med 3 informationer från Dig.
Biljetter beställda och betalda före den 23 december rabatteras med 100 (etthundra) kronor per biljett dvs Du betalar bara 400 om Du är ute i god tid.
Efter inbetalningen sänder Du med post en kopia på Ditt bank- kvitto till MBM c/o Hans Wetterberg. Kungsholms Strand 185, 112 48 Stockholm. Glöm inte att skriva hur många biljetter Du köpt och till vilken adress biljetterna skall sändas. De sänds med post efter den 20 januari 2020.
=============================================================


RIDDARJAZZEN XXI
 Sunday the 2nd of February 2020 at 2 – 6pm.

Venue: Riddarhuset, Gamla Stan, Stockhlolm

PAYMENT VIA SEB bank account #5215 03 332 95 Hans Wetterberg or via SWISH phone  073-552 45 40   Price 500 SEK until 20th January 2020.

Tickets purchased and paid before 24th of December, Christmas Eve will get a discount of 100 SEK/ticket.

You pay only 400 SEK if YOU BUY IN GOOD TIME.  

If you pay via SWISH you have to send a separate email where you send your name. address and date when you Swished the amount.

If you pay direct to SEB #5215 03 332 95 Hans Wetterberg you send a copy of the bank receipt to MBM c/o Wetterberg, Kungsholms Strand 185, 112 48 Stockholm where you also write the address you want us to send the ticket(s). We will send you the ticket(s) before 25th of January 2020.

After payment, please send a copy of your bank receipt to MBM c/o Hans Wetterberg, Kungsholms Strand 185,112 48 Stockholm. Do not forget to write how many tickets you are buying and to which postal address you want us to send them.  They will be sent out on the 25th January 2019!.