RIDDARJAZZEN

RIDDARJAZZEN XX söndagen den 3 februari 2019 kl. 14.00 – 18.00

Plats: RIDDARHUSET, Gamla Stan,  Stockholm

BETALNING SKER VIA SEB eller personligen direkt i Din bank till konto 5215 03 332 95  Hans Wetterberg .

Biljetterna säljs på 2 sätt via Internet eller som ovan! Pris 500 kronor/styck tom 20 januari 2019. Scrolla längst ner på denna sidan och anmäl Dig där med 3 informationer från Dig.

Biljetter beställda och betalda före den 23 december rabatteras med 100 (etthundra) kronor per biljett dvs Du betalar bara 400 om Du är ute i god tid.

Efter inbetalningen sänder Du med post en kopia på Ditt bank- kvitto till MBM c/o Hans Wetterberg. Kungsholms Strand 185, 112 48 Stockholm. Glöm inte att skriva hur många biljetter Du köpt och till vilken adress biljetterna skall sändas. De sänds med post den 25 januari oktober 2019.

================================================================

RIDDARJAZZEN Sunday the 3rd of February 2019 at 2 – 6pm.

Venue: Riddarhuset, Gamla Stan, Stockhlolm

PAYMENT VIA SEB bank account #5215 03 332 95 Hans Wetterberg.

Tickets are sold via Internet and direct in your bank!  Price 500 SEK until 20th January 2019.

Tickets purchased and paid before 24th of December, Christmas Eve will get a discount of 100 SEK/ticket.

You pay only 400 SEK if YOU BUY IN GOOD TIME.

After payment, please send a copy of your bank receipt to MBM c/o Hans Wetterberg, Kungsholms Strand 185,112 48 Stockholm. Do not forget to write how many tickets you are buying and to which postal address you want us to send them.  They will be sent out on the 25th January 2019!